Việt Nam Tái Chế được vận hành bởi

Công Ty TNHH Reverse Logistics Việt Nam. Vui lòng liên hệ:

Reverse Logistics Vietnam

Tầng 8, 57-59 Hồ Tùng Mậu Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

Hotline: (+84) 093 388 2205

www.vietnamtaiche.com.vn