Việt Nam Tái Chế được điều hành bởi Nền tảng Tái chế Việt Nam (VRP), một liên minh gồm các nhà sản xuất thiết bị điện – điện tử hàng đầu được thành lập nhằm giảm thiểu rác thải điện tử, tăng cường tái chế và kiểm soát tác động đến môi trường, sức khỏe và an toàn cho sản phẩm vào cuối vòng đời sử dụng.

Trong giai đoạn triển khai thử nghiệm, Việt Nam Tái Chế sẽ cung cấp dịch vụ thu hồi cho các cơ quan, tổ chức nhà nước và khách hàng doanh nghiệp tại khu vực Hà Nội và TP. HCM.

Tất cả các thiết bị đã qua sử dụng được thu hồi thông qua chương trình này sẽ được thu gom một cách an toàn và được xử lý một cách chuyên nghiệp nhằm đạt được tỉ lệ thu hồi tối đa tài nguyên tự nhiên và đảm bảo việc xử lý rác chuyên nghiệp. Kết quả là việc xử lý các sản phẩm đã qua sử dụng của quý vị thông qua chương trình Việt Nam Tái Chế sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên tự nhiên.